Dụng cụ nén Cafe - Inox tamper

Dụng cụ nén Cafe - Inox tamper


Tamper Inox dùng nén Cafe trong Cup đơn và Cup đôi Espresso