Thùng inox đập bã Cafe

Thùng inox đập bã Cafe


Thùng Inox dùng đập bã Cafe sau khi ép xong, bảo vệ Cup đơn và Cup đôi Espresso